Kỹ năng phân tích tỷ lệ Khái niệm và tầm quan trọng

Kỹ năng phân tích tỷ lệ là một kỹ thuật tài chính quan trọng giúp các nhà phân tích, nhà quản lý và các nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính của một công ty. Bằng cách so sánh các tỷ lệ tài chính khác nhau, các nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động, tính thanh khoản, khả năng sinh lời và tình hình tài chính nói chung của công ty.

Việc phân tích tỷ lệ tài chính giúp người đọc có thể đánh giá được sức khỏe tài chính của doanh nghiệp dựa trên các con số cụ thể và báo cáo tài chính. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng của nhà đầu tư và nhà quản lý, giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược và định hướng cho doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Soi kèo VN sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các loại tỷ lệ tài chính thường sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính, cách tính và diễn giải các tỷ lệ này, cũng như ứng dụng của kỹ năng phân tích tỷ lệ trong đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kỹ năng phân tích tỷ lệ
Các loại tỷ lệ tài chính thường dùng trong phân tích báo cáo tài chính

Các loại tỷ lệ tài chính thường dùng trong phân tích báo cáo tài chính

Trước khi đi vào chi tiết từng loại tỷ lệ tài chính, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại tỷ lệ phổ biến và tầm quan trọng của chúng trong việc đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

Có nhiều loại tỷ lệ tài chính khác nhau, mỗi loại cung cấp thông tin khác nhau về tình hình tài chính của công ty. Một số loại tỷ lệ tài chính phổ biến bao gồm:

Tỷ lệ thanh khoản:

Tỷ lệ thanh khoản cho biết khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá tính thanh khoản của doanh nghiệp và khả năng tồn tại trong thời gian dài.

Một số tỷ lệ thanh khoản phổ biến bao gồm:

 • Tỷ lệ vốn lưu động: Tỷ lệ này đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn bằng các tài sản lưu động. Tài sản lưu động gồm có tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn.
 • Tỷ lệ nhanh: Tỷ lệ này đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn bằng các tài sản lưu động sau khi trừ đi hàng tồn kho. Đây là một chỉ số quan trọng hơn so với tỷ lệ vốn lưu động, bởi vì hàng tồn kho thường là tài sản không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
 • Tỷ lệ tiền mặt: Tỷ lệ này đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn bằng tiền mặt và các tài sản tương đương tiền. Điều này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng tiền mặt để trả các khoản nợ.

Tỷ lệ đòn bẩy:

Tỷ lệ đòn bẩy cho biết mức độ nợ của công ty. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp và khả năng trả nợ trong tương lai.

Một số tỷ lệ đòn bẩy phổ biến bao gồm:

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ này đo lường mức độ nợ của công ty so với vốn chủ sở hữu. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá tính an toàn tài chính của doanh nghiệp, bởi vì nếu mức nợ quá cao so với vốn chủ sở hữu, có thể khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ.
 • Tỷ lệ lãi suất phải trả trên thu nhập: Tỷ lệ này đo lường khả năng của công ty trong việc trang trải các khoản lãi suất phải trả bằng thu nhập. Nếu tỷ lệ này quá cao, có thể tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp trong việc trả nợ và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Kỹ năng phân tích tỷ lệ
Các loại tỷ lệ tài chính thường dùng trong phân tích báo cáo tài chính

Cách tính và diễn giải các loại tỷ lệ tài chính

Sau khi đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các loại tỷ lệ tài chính, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tính và diễn giải từng loại tỷ lệ này.

Đọc Thêm: Tiếp cận trận đấu bí ẩn Giải mã chiến thuật và tâm lý đằng sau những khoảnh khắc quyết định

Phân tích tỷ lệ thanh khoản: Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn

Để tính tỷ lệ vốn lưu động, ta sử dụng công thức sau:

Tỷ lệ vốn lưu động = (Tiền mặt + Tài khoản ngân hàng + Đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn

Còn để tính tỷ lệ nhanh, công thức sẽ là:

Tỷ lệ nhanh = (Tiền mặt + Tài khoản ngân hàng) / (Nợ ngắn hạn – Hàng tồn kho)

Tỷ lệ nhanh sẽ cho thấy khả năng thanh toán nhanh chóng của doanh nghiệp trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn, bao gồm cả các khoản nợ phát sinh không đồng tiền hoặc có ngày đáo hạn gần.

Để tính tỷ lệ tiền mặt, ta sử dụng công thức:

Tỷ lệ tiền mặt = Tiền mặt / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ này cho thấy tổng số tiền mà doanh nghiệp có sẵn để trả các khoản nợ ngắn hạn. Nếu tỷ lệ này quá thấp, có thể doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Phân tích tỷ lệ đòn bẩy: Đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp

Để tính tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, ta sử dụng công thức:

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Nợ tổng cộng / Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ này cho thấy mức độ nợ của doanh nghiệp so với tổng số tài sản và vốn chủ sở hữu. Nếu tỷ lệ này quá cao, có thể doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Để tính tỷ lệ lãi suất phải trả trên thu nhập, ta sử dụng công thức:

Tỷ lệ lãi suất phải trả trên thu nhập = Chi phí lãi suất phải trả / Lợi nhuận trước thuế

Tỷ lệ này cho thấy tổng số tiền doanh nghiệp phải trả cho các khoản lãi suất so với lợi nhuận trước thuế. Nếu tỷ lệ này quá cao, có thể doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc trả nợ và có nguy cơ không thể sinh lời.

Ứng dụng kỹ năng phân tích tỷ lệ trong đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kỹ năng phân tích tỷ lệ được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách phân tích các tỷ lệ tài chính, ta có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động, tính thanh khoản, khả năng sinh lời và tình hình tài chính nói chung của doanh nghiệp.

Kỹ năng phân tích tỷ lệ
Ứng dụng kỹ năng phân tích tỷ lệ trong đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

Phân tích tỷ lệ sinh lời: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, ta có thể sử dụng các chỉ số như tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận ròng và tỷ suất sinh lời.

 • Tỷ lệ lợi nhuận gộp: Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và doanh thu. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc kiếm lời từ hoạt động kinh doanh. Nếu tỷ lệ này tăng dần trong từng năm, có thể doanh nghiệp đang có mức độ hiệu quả cao trong việc sản xuất và kinh doanh.
 • Tỷ lệ lợi nhuận ròng: Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế và doanh thu. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc sinh lời và quản lý chi phí. Nếu tỷ lệ này tăng dần trong từng năm, có thể doanh nghiệp đang có mức độ hiệu quả cao trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.
 • Tỷ suất sinh lời: Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế và tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp. Tỷ lệ này cho thấy hiệu quả của khoản đầu tư và sự sinh lời của doanh nghiệp. Nếu tỷ suất này cao, có thể doanh nghiệp đang có những khoản đầu tư hiệu quả và có khả năng sinh lời cao.

Phân tích tỷ lệ hoạt động: Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ta có thể sử dụng các chỉ số như tỷ lệ quay vòng tài sản cố định, tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho và tỷ lệ quay vòng tài sản ngắn hạn.

 • Tỷ lệ quay vòng tài sản cố định: Đây là tỷ lệ giữa doanh thu và tài sản cố định. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản cố định để tạo ra doanh thu. Nếu tỷ lệ này cao, có thể doanh nghiệp đang có hiệu quả cao trong việc sử dụng tài sản để sản xuất và kinh doanh.
 • Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho: Đây là tỷ lệ giữa doanh thu và hàng tồn kho trung bình. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý hàng tồn kho và cung cấp sản phẩm đúng lúc cho khách hàng. Nếu tỷ lệ này cao, có thể doanh nghiệp đang có hiệu quả cao trong việc quản lý hàng tồn kho và sản xuất hàng hóa.
 • Tỷ lệ quay vòng tài sản ngắn hạn: Đây là tỷ lệ giữa doanh thu và tài sản ngắn hạn trung bình. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng các khoản đầu tư ngắn hạn để tạo ra doanh thu. Nếu tỷ lệ này cao, có thể doanh nghiệp đang có hiệu quả cao trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn để kinh doanh.

Phân tích tỷ lệ thị trường: Đánh giá vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp

Để đánh giá vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp, ta có thể sử dụng các chỉ số như tỷ lệ P/E, tỷ lệ P/B và tỷ lệ ROE.

 • Tỷ lệ P/E: Đây là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này cho thấy giá trị của cổ phiếu so với lợi nhuận mà doanh nghiệp đang sinh được. Nếu tỷ lệ này cao, có thể doanh nghiệp đang được đánh giá cao bởi thị trường.
 • Tỷ lệ P/B: Đây là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này cho thấy giá trị của cổ phiếu so với giá trị tài sản của doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ này cao, có thể doanh nghiệp đang được đánh giá cao bởi người đầu tư.
 • Tỷ lệ ROE: Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc sinh lời từ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ này cao, có thể doanh nghiệp đang có hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn để sinh lời và thu hút được sự đầu tư của người đầu tư.

Kết luận

Tỷ lệ tài chính là các chỉ số quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chúng cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp và có thể giúp ta đánh giá mức độ rủi ro và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng kỹ năng phân tích tỷ lệ vào việc đánh giá tình hình tài chính, ta có thể hiểu sâu hơn về doanh nghiệp và đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.